Collage > Studio

METROPOLITAN
METROPOLITAN
collage
17x14x1/4"
2011